30 Νοεμβρίου, 2023
ΑΣΠΑΡΤΑΜΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Η ασπαρτάμη, το γλυκαντικό που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη έκταση από κάθε άλλο στη βιομηχανία των τροφίμων ως υποκατάστατο της ζάχαρης, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και ανησυχία στο κοινό, καθώς υπάρχουν έρευνες που δημιουργούν ερωτηματικά για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία όσων το καταναλώνουν. Σύμφωνα πάντως με την ευρωπαϊκή υπηρεσία για την ασφάλεια των τροφίμων, την EFSA, φαίνεται πως η λελογισμένη κατανάλωση ασπαρτάμης δεν δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία.

Εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας αυτής, χαρακτήρισαν μη πειστικά τα αποτελέσματα δύο ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες η ασπαρτάμη είναι εν δυνάμει καρκινογόνος και η χρήση της αυξάνει τον κίνδυνο του πρόωρου τοκετού. Οι επιστήμονες της ευρωπαϊκής υπηρεσίας EFSA, αξιολογώντας σχεδόν 500 επιστημονικές έρευνες που αφορούν την ασπαρτάμη (θετικές και αρνητικές) έκριναν πως η λήψη της είναι ασφαλής εφόσον η γλυκαντική ουσία καταναλώνεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.