20 Μαΐου, 2024
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Πρόσφατα, ο Γ. Στουρνάρας ως υπουργός οικονομικών εξέφρασε την πρόθεση να στείλει στη Βουλή στοιχεία με σκοπό να συμβάλει από την πλευρά του στη διαφάνεια της δημόσιας ζωής, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξαν πρόσωπα που πρέπει να ελεγχθούν, αναφορικά με την εξαγωγή μεγάλων ποσών στο εξωτερικό από το 2009 μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ίδια τη διαδικασία, καθώς η αποστολή χρημάτων είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον απλή υπόθεση. Στην πραγματικότητα το ζήτημα ξεκινάει από την απουσία ελέγχου σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν μεταφέρει ποσά, τα οποία δε δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις τους. Σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα, οι υπηρεσίες ξεκίνησαν να επεξεργάζονται τα στοιχεία σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργείται θα σταλούν στους αρμόδιους φορείς, για να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις, όπως για παράδειγμα η απόδοση στο Δημόσιο των φόρων και των προσαυξήσεων, που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.