14 Ιουνίου, 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα πολιτική με τα τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα εισήχθη προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και η πράσινη μετάβαση. Βασίζεται σε ένα σύστημα χρωματικών κατηγοριών, όπου η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμόζεται ανάλογα με την ώρα και την ημέρα κατανάλωσης, καθώς και την πράσινη ενεργειακή προέλευση.

Σε μια εποχή που οι ανάγκες για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες σε χώρους εργασίες και κατοικίες, η ανάγκη για μια ξεκάθαρη και σαφή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατώρα είναι μεγάλη. Το χειμώνα η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμεύει για αρκετά σπίτια, όπως και για χώρους γραφείων για να καλύψει και ανάγκες θέρμανσης, όπως συμβαίνει με τις αντλίες θερμότητας, τις θερμάστρες και τα ηλεκτρικά τζάκια. Μπορεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα ενημέρωσής τους με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τιμών Ηλεκτρισμού, αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι εύληπτη ούτε χρηστική για τους τελικούς καταναλωτές και τα νοικοκυριά.

Τα χρώματα υποδεικνύουν το επίπεδο της τιμής και την περίοδο χρέωσης. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές πληρώνουν λιγότερο για τη χρήση ενέργειας κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης (πράσινο), ενώ η τιμή αυξάνεται κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης (μπλε ή πορτοκαλί).

Οι χρωματικές κατηγορίες των τιμολογίων στη νέα πολιτική ρεύματος στην Ελλάδα βασίζονται στην αρχή της διαφοροποίησης των τιμών ανάλογα με τη ζήτηση και την πράσινη προέλευση της ενέργειας. Ας δούμε λεπτομερέστερα τι αντιπροσωπεύει κάθε χρωματική κατηγορία:

  1. Πράσινο: Το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος αντιστοιχεί σε περιόδους χαμηλής ζήτησης ενέργειας. Κατά τις ώρες αυτές, η τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη για να ενθαρρύνει τη χρήση της ενέργειας κατά τις χαμηλές καταναλωτικές περιόδους, προάγοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.
  2. Κίτρινο: Συνήθως το κίτρινο τιμολόγιο ρεύματος χρησιμοποιείται για τις περιόδους μέτριας ζήτησης ενέργειας. Οι τιμές σε αυτές τις περιόδους είναι μεταξύ των πιο χαμηλών και των πιο υψηλών τιμών, αντικατοπτρίζοντας τη μέση ζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  3. Μπλε: Το μπλε τιιμολόγιο συνδέεται συνήθως με περιόδους υψηλής ζήτησης ενέργειας, όπου οι τιμές είναι συνήθως υψηλότερες. Κατά τις αιχμές κατανάλωσης, η τιμολόγηση με μπλε χρώμα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να μειώσουν τη χρήση της ενέργειας ή να χρησιμοποιήσουν πράσινες πηγές ενέργειας.
  4. Πορτοκαλί: Το πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος στη νέα πολιτική ενέργειας αντιστοιχεί σε περιόδους μέτριας ζήτησης ενέργειας, με τιμές που βρίσκονται μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών, ενθαρρύνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση πράσινων πηγών ενέργειας.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η πράσινη προέλευση της ενέργειας επίσης λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των τιμών. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν περισσότερες πράσινες πηγές ενέργειας μπορεί να λαμβάνουν έκπτωση στις τιμές ή άλλα επιδοτήσεις.

Συνολικά, αυτή η πολιτική προωθεί την ενεργειακή ευαισθησία και ενθαρρύνει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμής, προωθώντας την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.