30 Νοεμβρίου, 2023
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων συνεχίζεται από την Κομισιόν με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεματικής και υποστήριξης προς τους χρήστες των βασικών διευρωπαϊκών αξόνων που διατρέχουν τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Ithaca ITS όπως ονομάζεται, μετά από το πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο (European conference EASY WAY) το 2008, έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη των οδικών αξόνων που ενώνουν την Ευρώπη, με όρους ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και άμεσης εξυπηρέτησης των χρηστών που κινούνται στα διευρωπαϊκά αυτά δίκτυα.